Комуналната изградба на ул.Илинденска

Комуналната изградба на ул.Илинденска

Во завршна фаза е комуналната изградба на ул.Илинденска. Се работеше на поставување на атмосферска канализација а потоа асфалтирање со површина од 950 метри квадратни. Согласно истиот проект беше извршено и поплочување со површина од 300 метри квадратни. Проектот се реализира по барање на жителите од овој дел од градот а изведувач на работите е фирмата Градба промет.