КОНКУРС за обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“

КОНКУРС за обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“

 

Врз основа на верификацијата на посебната програма за Неговател/ка за помош и нега на стари лица, Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска Организација Кавадарци распишува:

К О Н К У Р С

За обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“ во партнерство со Општина Кавадарци и Министерство за труд и социјална политика, финансиран од Светска банка

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетувааат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 22.02 до 10.03.2021 година

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

  1. Да се државјани на Р.С. Македонија;
  2. Да имаат над 18 години;
  3. Да имаат општа психо-физичка способност за работа;
  4. Да имаат завршено минимум основно образование;
  5. Да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица;
  6. Да бидат мотивирани по обуката да бидат вклучени во сервисот за нега во домашни услови при Црвен крст Кавадарци;

 

Напомена: Обуката за неговател/ка за помош и нега на стари лица е сертифицирана.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на

е-маил: [email protected]  или на тел: 043/412/936, 070/239/352, 078/369/020.

Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на индивидуално интервју.