Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Општина Кавадарци, одделението за администрирање на даноци  објавува листа на даночни обврзници кои имаат долг за данок на имот на физички и правни лица за 2020 година. Ве потсетуваме дека доколку не го подмирете во определениот рок ќе се пристапи кон присилна наплата на истите.

 

Со почит,

Одделение за администрирање на даноци