ЛОД методологија

Одлука за усвојување на ЛОД методологија – Проект за јакнење на локалната демократија