МЛАДИТЕ СЕ ПРИОРИТЕТ ВО СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА