Монтажа на клупи и корпи за отпадоци во централното градско подрачје

Монтажа на клупи и корпи за отпадоци во централното градско подрачје

Започна монтажата на нови 127 клупи и 84 корпи за отпадоци во централното градско подрачје. На ул.Илинденска ќе бидат поставени нови клупи и корпи за отпадоци, дел од нив ќе се постават и во градскиот парк. Старите и оштетени корпи и клупи ќе се обноват и ќе се постават на места каде што недостасуваат како и во околните села.