Мој Општинар и ЈП „Комуналец“ во редовна акција за почисто Кавадарци

Мој Општинар и ЈП „Комуналец“ во редовна акција за почисто Кавадарци

Дел од денешните активности на службите од ЈП „Комуналец“ заедно со Мој Општинар извршуваат чистење на фонтаните, метење и чистење на улиците, тротоарите и јавно прометните површини  како и косење на тревниците во градот.