НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНКА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ГУП Кавадарци, Ваташа и Глишиќ

ГУП Кавадарци, Ваташа и Глишиќ