НЛБ Банка донира 16 преносни компјутери во 4 основни училишта во општина Кавадарци

НЛБ Банка донира 16 преносни компјутери во 4 основни училишта во општина Кавадарци

Општина Кавадарци прими донација од НЛБ БАНКА за 4 oсновни училишта ООУ „Димката А. Габерот“ Кавадарци, ООУ „Димката А. Габерот“ с.Ваташа, ООУ „Гоце Делчев“ и ООУ „Тошо В. Пепето“, како поддршка во реализација на наставата со далечинско учење ( on line ). Од страна на НЛБ Банка беа донирани 16 преносни компјутери марка HP 255 со лиценциран оперативен систем Win Pro 10 64 Bit заедно со ранец NB Backpapack ADDISON за секој лаптоп.
Компјутерите ќе им бидат доделени на ученици кои немаат можност за следење на настава од далечина.