НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА   НА УЛИЦАТА „РЕСАВСКА“

НОВА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА  НА УЛИЦАТА „РЕСАВСКА“

 

 

Мрежата на градската атмосферска канализација ќе се зголеми за дополнителни 130 метри. Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „РМК Градба“ од Скопје започна со изградба на целосно нова линија на дел од улицата „Ресавска“.

Се работи за проект според кој на оваа делница ќе се постават Полиетиленски коругирани цевки со профил 400 милиметри. Линијата е продолжување на атмосферската канализација на новопробиенат делница на спојот со „Западен булевар“ на кривината кај градските горбиште.

Станува збор за целосно нова линија со која ќе се зафатат атмосферските води под регионалниот пат Кавадарци-Прилеп.