Нова водоводна и канализациона линија

Нова водоводна и канализациона линија

Општината Кавардарци продолжува со реализација на проектот на ново пробиениот на крак на улицата „Дисанска“ во населбатра „Парк“.

Станува збор за сосема нова делница со површина од 250 квадратни метри, како продолжение на постојна споредна улица. Во вторат фаз Општината како дело од програмата за одржување и реконструкција на подземната инфраструктура на овој крак од улицата изврши реконструкција постојната канализациона и водоводна мрежа, како и пробивање и поставување на нова водоводна и канализациона линија.        

На новата во завршната фаза на проектот на улицата, ќе се постават рабници и завршно бехатон плочки.