НОВА УРБАНА ОПРЕМА ПОСТАВЕНА НА РЕНОВИРАНИОТ ГРАДСКИ ПЛОШТАД

Како дел од активностите на проектот за рекоснтрукција на градскиот плоштад, деновиве општината постави нова урбана опрема покрај новосоздадените зелени површини.

Се работи за дваесеттина типизирани клупи за одмор со стилизиранза жардинера за цвеќе.

Освен ова беа заменети и досегашните метални столбови покрај ивичниците кои ја оградуваа пешачката зона од делот на улицата „Илинденска“. На нивно место се поставиа кугли од украсен бетон.

Со овие детали плоштадот доби осовремен урбан изглед.

Останува да се догради делот за нова зелена површина на источната страна пред хотелот, на местото каде беше фонтаната и малиот отворен театар.