НОВИ ЖАРДИЊЕРИ НА ДЕЛНИЦА ОД УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

НОВИ ЖАРДИЊЕРИ НА ДЕЛНИЦА ОД УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Оперативата на фирмата „АС Машини“ е при крај на реализација на проектот за изградба на нови жардињери на делница од улицата „Западен булевар“.

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива реализира партерно и хортикултурно уредување на оваа регионална улица по која се одвива сообраќајот на реалција Неготино-Прилеп.

Откако ќе се изгради новата жардињера на потегот од „новиот кружен тек“ до „старата бензинска“ општината во неа ќе реализира хортикултурно уредување на просторот.