НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ  ВО УЗ „СЛОГА “

НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИ ВО УЗ „СЛОГА “

Општината Кавадарци  успешно реализираше уште еден проек од комуналната изградба. Во Урбаната заедница „Слога“ се изврши  поплочување на тротоари од улиците: „Беласица“, „Авала“, „Преспа“, потоа на улицата, како и на краци од улицата „Браќа Џунови“.

Изведувач на работите беше фирмата „Градба промет“ од Кавадарци, чија оператив во периодот од јануари до март оваа година поплочи површина од 2400  метри квадратни.

Проектот е поголема јавна набавка на општината со кој се обновиа дел од постојните и се пробиа нови тротоари на споменатите улици. Целокупната површина беше покриена со павер елементи (бехатон коцки).

Поплочувањето е реализирано на барање на граѓаните од УЗ „Слога“.