Нови четири противпожарни возила за четирите општини од Вардарски плански регион

Нови четири противпожарни возила за четирите општини од Вардарски плански регион

Денеска во Кавадарци градоначалникот Митко Јанчев, заедно со градоначалниците од општините Велес, Неготино и Свети Николе присуствуваа на примопредавање на четири противпожарни возила, за потребите на четирите територијални противпожарни единици од Вардарскиот плански регион од страна на Министерството за локална самоуправа и Центарот за развој на Вардарски плански регион.

Вкупната вредност на овој проект изнесува 32.000.000 денари од кои 24 милиони се обезбедени преку Министерството за локална самоуправа, а 8 милиони се кофинансирање од четирите општини.

Со реализацијата на овој проект се зајакнуваат капацитети на четирите Територијални противпожарни единици кои што ќе ги покриваат и останатите пет општини од Вардарскиот плански регион кога и да е тоа потребно.