НОВИ 17 ПАРКИНГ МЕСТА

Општината Кавадарци преку специјализираната група на ЈП „Комуналец“ изврши обележување со хоризонтална патна сигнализација на новиот паркинг простор на улицата „Тиквешко востание“.
На оваа локација се добиа 17 нови паркинг места кои ќе овозможат дополнителен уреден простор на јавниот паркинг во строгото централно подрачје на Кавадарци.
Претходно општината на овој дел спроведе расчистување на терено, тампонирање, изградба на ограда, поставени се нови рабници и целосно се поплочи новата паркинг површина