ОБЕЛЕЖАНИ ЛОКАЦИИТЕ ЗА ТЕЗГИ НА ЕСЕНСКИОТ ПАНАЃУР 2018

ОБЕЛЕЖАНИ ЛОКАЦИИТЕ ЗА ТЕЗГИ НА ЕСЕНСКИОТ ПАНАЃУР 2018

Надлежните служби во Општина кавадарци извршија парцелизација и обележување на локациите каде треба да бодат поставени тезгите на излагачите на Есенскиот панаѓур во Кавадарци

Според спроведената анкета на прашањето „Дали оваа година да се оддржи традиционалниот есенски панаѓур?, резултатите кои покажаа дека граѓаните на Општина Кавадарци сакаат и оваа година да се оддржи есенскиот панаѓур

Панаѓурот ќе се оддржи на 12 ти, 13 ти и 14 ти октомври, со малку променета локација, односно ќе го зафаќа делот по новите семафори на ул.Никола Минчев се до Северен булевар и едната коловозна лента до зградата на УЈП. Тоа значи дека 3 те улици од семафорите ќе бидат функционални и едната коловозна лента кај зградата на УЈП.

Закупот на простор за продажно место ќе започне од четврток 04.10.2018 година.