Обележување на паркинг места на ул.Цветан Димов

Обележување на паркинг места на ул.Цветан Димов

Специјализирана екипа на ЈП „Комуналец“ изврши фарбање на паркинг просторот на улица Цветан Димов.