ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИОТ МОСТ ВО ВАТАША

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИОТ МОСТ ВО ВАТАША

Општината Кавадцарци преку оперативата на ЈП „Комуналец“ ги обележа сообраќајните површини на новиот мост во Ваташа.
Со бела флуоресцентна боја се обележаа полните и, испрекинатите линии на пристапите и долж коловозната лента на мостот. А како дел од хоризонталната патна сигнализација се обележаа и останатите сообраќајни површини. Паралелно беа поставени и повеќе сообраќајни знаци како дел од вертикалната патна сигнализација.