ОБНОВЕНИ ФОНТАНИТЕ НА ГРАДСКИОТ ПЛОШТАД

ОБНОВЕНИ ФОНТАНИТЕ НА ГРАДСКИОТ ПЛОШТАД

Општна Кавадарци по подолго време ја стави во функција и големата фонтана на градскиот плоштад. Со тоа трите фонтани на плоштадот работат.

На големата фонтана која беше сериозно оштетена, се изведоа неколку зафати за нејзино санирање. Истата беше префарбана со сина боја, беа отстранети искршените подводни светилки, а во функција се ставиа и млазниците кои пумпаат вода во трите деловои од фонтаната.

Претходно општината превзеде мерки за оспособување и на двете мали кружни фонтани пред општинската зграда.