ОБНОВУВАЊЕ НА ТРОТОАРИТЕ НА УЛИЦАТА „НАЌО ЛАЗОВСКИ“

ОБНОВУВАЊЕ НА ТРОТОАРИТЕ НА УЛИЦАТА „НАЌО ЛАЗОВСКИ“

Општина Кавадарци продолжува со реализација на комуналниот проект за реконструкција на тротоарите на улицата „Наќо Лазовски“.

Денеска оперативата на фирмата „РМК-градба“ привршува со поставувањето на бехатон плочки на тротоарот од страна на градинката. Паралелно на спротивниот тротоар се подготвува подлогата за негова реконструкција. Претходно таа ги замени старите и дотраени рабници со нови.

Општината ќе ги реконструра двата тротоари со вкупна должина од 400 метри.

Со овој зафат ќе се овозможи подобрена безбедност на пешаците, пред се учениците од ООУ „Тошо Велков-Пепето“, како и зголемување на пропустна моќ на улицата особено во термините кога родителите со автомобили ги носат и ги превземаат децата од градинката.