Обновување на фонтаната во рекреативната зона на улицата „Солунска глава“

Обновување на фонтаната во рекреативната зона на улицата „Солунска глава“

Општина Кавадарци во рамките посветува внимание и на одржувањето на постојните површини за одмор и рекреација на граѓаните во Урбанитре заедници.

Деновиве општината преку оперативата на ЈП „Комуналец“ реализира проект за обновување на фонтаната во рекреативната зона на улицата „Солунска глава“. Овде се изведуваат водоинсталатерски работи за новата фонтана, како и градежни работи за хортикултурно уредување на просторот.

Планираное и репарирање на постојните реквизити од детскиот забавен парк.

По звршувањето на работите граѓаните од овој дел на градот ќе добијат обновена зона за одмор и рекреација.