Тековни огласи

Огласи за постапки за спроведување на Јавни набавки за 2020


Огласи за постапки за спроведување на Јавни набавки за 2019


Огласи за постапки за спроведување на Јавни набавки за 2018

 

Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за реконструкција на локален пат од клучка со пат Р29171 до детско одмаралиште Михајлово и поставување на влезни портали во Општина Кавадарци