ОГРАДУВАЊЕ НА СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР

ОГРАДУВАЊЕ НА СПОРТСКИОТ ЦЕНТАР

Продолжува обновата на Спортскиот центар „Јасмин“. Оперативата на фирмата „Метал Апостолов“ од Кавадарци работи на реализација на проектот на општината за оградување на објектот.

Според планот со метална ограда  во должина од 990 метри ќе се огради целата парцела на спортскиот центар. Оградата е висока 2 метри, а за нејзино поставување општина Кавадарци од буџетот издвои 2.500.000 денари.

Паралелно со оградувањето беше извршена и реконструкција на рушениот камен потпорен ѕид на северната страна од фудбалскиот терен. Фирмата „Метал Апостолов“ како општествено одговорна, донираше обновување на камениот потпорен ѕид.