Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 01/2019

Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 01/2019

Во врска со Интерниот оглас бр. 01/2019 за унапредување на административни службеници во Општина Кавадарци, објавен на ден 30.01.2019 година на интернет страницата на Агенција за администрација и на Општина Кавадарци.