Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 04/2018

Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 04/2018

Во врска со Интерниот оглас бр. 04/2018 за унапредување на административни службеници во Општина Кавадарци, објавен на ден 18.12.2018 година на интернет страницата на Агенција за администрација и на Општина Кавадарци.