Одлука за избор на кандидати по јавен оглас за вработување на административен службеник по јавен оглас бр.139/2022

Одлука за избор на кандидати по јавен оглас за вработување на административен службеник по јавен оглас бр.139/2022