Одлука за избор на реонски инструктори

Одлука за избор на реонски инструктори

Одлука за избор на лица кои во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 год. ќе бидат ангажирани во својство на Реонски инструктор во пописниот реон бр.17 Кавадарци  


ОДЛУКА за реонски инструктори

ОДЛУКА за реонски попишувачи