Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на град Кавадарци

Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на град Кавадарци

Советот на Општина Кавадарци донесе Одлука за организирање и дефинирање на условите за доставување на стока на подрачјето на град Кавадарци.
Во зоната на централното градско подрачје и во зоната до и од Градски зелен пазар, возилата можат да вршат запирање и паркирање поради доставување на стока секој ден во временски период од 04:00 – 08:00 часот и од 17:00 – 19:00 часот.
Зоната во централно градско подрачје е дефинирана со следните улици:
-ул.Мито Хаџи Василев Јасмин
-ул.Пано Мударов
-ул.Тиквешко Востание
-ул.Илинденска
Зоната до и од Градски зелен пазар е дефинирана со следните улици:
-ул.7-ми Септември до ДТВ Партизан
-ул.Цано Поп Ристов
-ул.Зелен Пазар.

Општината апелира до доставувачите да се почитува новиот временски режим преку кој ќе имаат бенефит сите жители на Општина Кавадарци.

Со почит,
Кабинет на Градоначалник