Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека утре сабота 11.05.2019 година, во периодот од 07:00 часот до 14:00 часот раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска ќе биде целосно затворена за сообраќај.

Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека утре сабота 11.05.2019 година, во периодот од 07:00 часот до 14:00 часот раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска ќе биде целосно затворена за сообраќај.

Општина Кавадарци ги информира граѓаните дека утре сабота 11.05.2019 година, во периодот од 07:00 часот до 14:00 часот раскрсницата на улицата „Илинденска“ со улиците „Цано Поп-Ристов“ и „Пано Мударов“ кај старат автобуска ќе биде целосно затворена за сообраќај.

Времениот режим на сообраќај се воведува заради асвалтирање на раскрсницата во рамките на проектот за ревитализација на главните сообраќајници во градот.

Се молат учесниците во сообраќајот да го почитуваат времениот режим заради непречено и квалитетно изведување на работите.