Општина Кавадарци започна со реализација проектот за крпење на ударни дупки

Општина Кавадарци започна со реализација проектот за крпење на ударни дупки

Општина Кавадарци започна со реализација проектот за крпење на ударни дупки со вкупна површина од 2300 метри квадратни, на повеќе улици во градот и локалните патишта.