Општина Кавадарци започна со фарбање и крпење на објекти во централното градско подрачје

Општина Кавадарци започна со фарбање и крпење на објекти во централното градско подрачје

Почитувани,

Ве известуваме дека во наредниот период Општина Кавадарци започнува со активности за фарбање и крпење на објекти во централното градско подрачје кои се утврдени како објекти од значење за Општина Кавадарци.

Започнувајќи од Домот на културата “Иван Мазов – Климе” потоа ќе се извршуваат активности на зградите на ул.7-ми Септември бр.51, ул.7-ми Септември бр.53, ул.7-ми Септември бр.13, ул. Браќа Хаџи Тефови бр.2, ул.Благој Крстиќ бр.1 ул.Фердо Росомански бр.2 (источна фасада), ул.Тиквешко Востание бр.2, ул.Илинденска бр.11 (Халк Банка), ул.Илинденска – Водостопанство Тиквеш, ул.Илинденска бр.32 (стара Палма), ул.Илинденска бр.67 (Тутунска банка), Општинска зграда (заден дел). При извршувањето на активностите, ќе бидат спроведени неопходните мерки на препазливост за заштита на граѓаните.

 

.