ОПШТИНА КАВАДАРЦИ СО АПЕЛ ДО ВОЗАЧИТЕ

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ СО АПЕЛ ДО ВОЗАЧИТЕ

Општината Кавадарци и ЈП „Комуналец“ апелираат до возачите за покоректен и дисциплиниран однос кон привремениот режим за одвивање на сообраќајот по градските улици и паркинзите, посебно при обележувањето на хоризонталната патна сигнализација.
Се информираат имателите на моторни возила и граѓаните, во екот на градежната сезона и кампањата на општината за реконструкција на главните сообраќајници, секојдневно да ги следат локалните медиуми и официјалната ВЕБ страница на општината, како и интерне порталите, каде се објавуваат соопштенија за градежните активност.
Со тоа ќе бидат навреме информирани, како и предупредени, и тие со нивниот коректен одност да создадат услови за квалитетно изведување на работите како и обележување на хоризонталната патна сигнализација со навремено отстранување на нивните непрописно паркирани возила.