Отварање на Ресурсен центар за енергетска ефикасност во рамките на проектот ComAct

Отварање на Ресурсен центар за енергетска ефикасност во рамките на проектот ComAct

На ден 23.06.2022 година, во просториите на општина Кавадарци, во рамките на проектот  ComAct ќе биде отворен Ресурсен центар за енергетска ефикасност. Истиот ќе биде наменет пред се за поддршка на енергетски сиромашните домаќинства кои живеат во станбени згради, со посебен фокус на најранливите групи граѓани, а ќе нуди широк спектар на услуги како што се совети, информации и директни консултации.

Ресурсниот центар ќе работи од 08:00 до 16:00 часот.