Отворен советувалиштниот центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство

Отворен советувалиштниот центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство

Градоначалникот Митко Јанчев заедно со градоначалниците на Општините Неготино, Росоман и Демир Капија како и претставници од Националната мрежа против насилство врз жените и здружение за родова еднаквост ,,Визија’’ Кавадарци го отворија советувалиштниот центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство.

Ова е прв регионален советувалиштен центар поддржан од општина, во случајот поддржан од 4 општини.Главна цел на овој центар е да се подобри пристапот до специјализираниот сервис за жени и деца жртви. Советувалиштето се наоѓа на локација лесно достапна за лица со физичка попреченост и ќе го користат жени и деца жртви на семејно насилство од Кавадарци, Неготино, Демир Капија и Росоман.