Отчет – Една година

Отчет – 100 дена Градоначалник

Отчет – Четири години Градоначалник

Отчет – Три години Градоначалник

Отчет – Две години градоначалник

Отчет – Една година Градоначалник