ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА НОВИТЕ КРУЖНИ ТЕКОВИ

Општина Кавадарци звршува со реализација на сообраќајниот проект за означување со вертикална и хоризонтална патна сигнализација на новите кружни текови во градот.

Денеска паралелно се работеше на поставување сообраќајни знаци, како и на обележување на хоризонталната патна сигнализација.

Специјализираната фирма „БОЈТА-инг“ од Скопје под надзор на надлежната сообраќајна служба од општината постави 80 сообраќајни знаци на 40 столбови и тоа на двата кружни текови на улицата „7 Септември“ како и на кружниот тек на ул. „Тиквешко востаниа“ поранешен прв триаголник.

Активности на патната сигнализациа се одвиваа и на кружниот тек кај Винарската визба „Тиквеш“ каде се спроведуваше хоризонтално обележување на коловозните ленти, на пешачките премини и пешачки острови, како и обележување на границите на кружниот тек.