ПЕШАЧКА ПАТЕКА НА УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

ПЕШАЧКА ПАТЕКА НА УЛИЦАТА „ИЛИНДЕНСКА“

Уште еден проект од комуналната изградба реализира општина Кавадарци. Оперативата на „Градба промет“ ги изведува работите за поплочување на пешачка патека со површина од 100м2. Патеката поврзува влез во колективна станбена зграда од улицата „Илинденска“ кај стариот кружен тек.
Вредноста на работите изнесува 177.200 денари, а парите се обезбедени од буџетото на општината, сметка за комунална изградба.