Повик за учество: Училиште за младинско вработување

Повик за учество: Училиште за младинско вработување

Општина Кавадарци во соработка со Лидери за едукација, активизам и развој (LEAD) учествува во имплементација на проектот “Училиште за младинско вработување”.

Повикот за учество на млади е отворен, пријавувањето е во тек и истиот можете да го најдете на следниов линк:

https://lead.org.mk/calls/povik-za-u-ch-esni-cz-i-uchilishte-za-mladinsko-vrabotuvanje