ПОДГОТОВКА НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“ ЗА НОВ АСФАЛТ

ПОДГОТОВКА НА УЛИЦАТА „ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ“ ЗА НОВ АСФАЛТ

Општина Кавадарци продолжува со реализација на проектот за ревитализација на улицата „Тиквешко востание“ на потегот од првиот триаголник до плоштадот.
Ангажираната оператива денесак изврши гребење на стариот и дотраен асфалт, како подготовка за поставување на нова асфалтна подлога.
Финансиската конструкција е обезбедена преку грант за успешност од Светска Банка, а во склоп на проектот се изврши проширување на улицата, поплочување на тротоарот од спојот со плоштадот кај општината до спојот со улицата „Миле В‘чков“,се поставиа нови рабници, како и трансформирање на „првиот триаголник“ во кружен тек.