ПОДОБРЕНО ОСВЕТЛУВАЊЕТО НА СПОРТКИОТ ЦЕНТАР „ЈАСМИН“

ПОДОБРЕНО ОСВЕТЛУВАЊЕТО НА СПОРТКИОТ ЦЕНТАР „ЈАСМИН“

Општина Кавадарци согласно програмата го реализираше проектот за подобрување на моќноста на јавното осветлување на фудбалскиот терен на спотрскиот центар „Јасмин“.

Како дополнување на постојното јавно осветлување на источната и западната страна на теренот се поставувиа 6 нови столбови по три од секоја страна. Столбовите се високи 12 метри, а на секој е поставен рефлектор со моќност од 1КW.

Дополнителното осветлување со кое во многу се подобри видливоста во ноќните часови е донација од фирмата „Матал Апостолов“.

Општината во рамките на овој проект постави дополнителна нисконапонска мрежа за новите 6 високи столбови а паралелно изврши целосна замена на подземната нисконапонска мрежа на постојните 14 столбови поставени околу атлетската патека.

Со обновеното јавно осветлување во многу се подобрија условите за рекреација, спортување и одмор на граѓаните во ноќните часови.