Покана за Втора форумска сесија во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“

Покана за Втора форумска сесија во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“

Локална самоуправа – Кавадарци во соработка со УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети“ почнува со реализација на  Форуми во заедницата и Ве поканува да бидете дел од нив.

Во покануваме да присуствувате на форумот на заедница каде,  Вие со ваште идеи и потребите одлучувате како ќе ја  изградите вашата иднина.

 

Одлучи сам за твојата околина/ својата општина.

 

Втората  форумска сесија ќе се одржи на 26.06.2019 година во Општинската сала на Општина Кавадарци во 13.00 часот.

Со почит,

 

Претседавач на совет                                           Градоначалник на општина Кавадарци 

Ристо Сакалиев                                                                                                       Митко Јанчев