ПОПЛОЧУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА  „ФУШТАНИ“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА КРАК ОД УЛИЦАТА „ФУШТАНИ“

Уличната градска мрежа од денеска добива нови урбанизирани 300 квадратни метри. Оперативата на фирмата „АС машини“ од Кавадарци изврши поплочување со павер елементи во должина од 30 метри.

Со урбанизацијата на овој скромен простор, општината реши значаен проблем на граѓаните од тој дел на градот кои повеќе нема да имаат провлеми со непречениот и безбеден пристап до своите домови.

Со оваа активност општината интервенира во заокружување на урбанизацијата на повеќе улици каде се останати неизградените  споредни делови.

Крајната цел на проектот е во Кавадарци да се урбанизираат сите недовршени делови од улиците.

Проектоt е дел од програмата за комунална изградба на Општина Кавадарци во Урбаната заедница „Ваташа“.