ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПЛАТО СО ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ ХА УЛИЦА „СМАИЛИЦА“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПЛАТО СО ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ ХА УЛИЦА „СМАИЛИЦА“

 

Општина Кавадарци преку програмата за комунална изградба реализира проект за поплочување на зона за одмор и игра на улицата „Рајко Жинзифов“.

На површина од 100 метри квадратни се поставуваат бехатон коцки обградени со ниски рабници. Поплочувањето се врши на плато каде се поставени реквизити за игра на деца.

Во склоп на зоната е подигнат и ограден ѕид од украсни цигли. Според проекот предвидено е изградба на фонтана за ввода како и поставување урбана опрема клупи и корпи за отпадоци.

Оваа површина според планот е предвидена за одмор на граѓаните од населбата.