ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ПРИСТАПЕН ПАТ КОН ТУРИСТИЧКАТА НАСЕЛБА БРУШАНИ