Поплочување на тротоар на ул. Методија Џунов Џикот

Поплочување на тротоар на ул. Методија Џунов Џикот

Поплочување на тротоар на ул.Методија Џунов Џикот и уредување на дол Калница каде што треба да се стави и настрешница. Изведувач на работите е фирмата Павер Трејд, вкупната квадратура за поплочување е 1920 метри квадратни.