ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ВУКО КАРОВ“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ВУКО КАРОВ“

Кавадарци добива уште една урбанизирана улица. Во населбата „Парк“ над градскиот стадион опертативата на фирмата „Градба промет“  реализира проект Јавна набавка поплочување на улицата „Вуко Каров“.

Според проектот на општината се вршат градежни работи на делницата од спојот со илицата „Дисанска“ до околните индивидуални станбени објекти.  Се поплочува површина од 600 метри квадратни со поставуваат бехатон коцки.

Претходно беше извршено порамнување на трасата, поставување на рабници и тампонирање.