ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ДАНКО ДАФКОВ“  ВО ВАТАША

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „ДАНКО ДАФКОВ“ ВО ВАТАША

Оперативата на фирмата „АС Машини“ е ангажирана во релизација на комуналниот проект на Општина Кавадарци за поплочување на улицата „Данко Дафков“ во Ваташа.

Според проектот со бехатон коцки се поплочува вкупна површина од 960м2, на два крака. Се работи за уредување на улица која се наоѓа на десниот брег на реката Луда Мара, која води кон куќите под месноста „Журов дол“ над Спомен домот „12 Младинци“.

 Општината и ЈП„Комуналец“ претходно извршиа реконструкција на водоводната и канализационата мрежа, со што овој дел од селото Ваташ сега има функционална мрежа и урбанизиран пристап до индивидуалните станбени објекти.

 

Општина Кавадарци
 Градоначалник
                    м-р Митко Јанчев