ПОПЛОЧЕН ПРИСТАП ВО МАРЕНА

ПОПЛОЧЕН ПРИСТАП ВО МАРЕНА

Ангажираната оператива на фрмата „Патио Монт“ од Кавадарци релизира урбанизиран пристап на улица-споредна во село Марена што ќе служи за пристап на лице со пречки во движењето. На површина од 100 квадратни метри се поставени бехатон плочки, откако претходно се оформи пристап со мали рабници и тампон.
Општината проектото го реализира на барање на жителите од тој дел на Марена.