ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА ВО СЕЛОТО МАРЕНА

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА УЛИЦА ВО СЕЛОТО МАРЕНА

Општината Кавадарци во рамките на програмата за комунална изградба реализира проект за поплочување на улица во селото Марена.

Ангажираната оператива на фрмата „Патио Монт“ од Кавадарци деновиве работи на поставување на бехатон плочки на вкупна површина од 400 квадратни метри. Проектот се однесува на урбанизирање на улицата „Диме Тодоров“ – споредна.

Претходно дел од оваа улица беше тампониран, а во оваа фаза се поставиа мали рабници на одреден дел и нов тампон.

Проектот општината го реализира на барање на жителите од тој дел на Марена.